• Hotline: 0902 3579 22
  • Email: dongphuonglaw2020@gmail.com

Di chúc miệng có giá trị pháp lý hay không ?

Di chúc miệng là trường hợp không hiếm trong xã hội và gây ra nhiều phiền toái và tranh chấp tài sản ví dụ trường hợp cha mẹ nói cho các con đứa này thứ này ,đứa kia thứ kia hay lúc còn sống để lại di chúc miệng rồi chết…..

vậy câu hỏi là di chúc miệng có giá trị không? Đông Phương Group xin đưa ra khái quát để quý khách hàng có thể có cái nhìn tổng quát. 

di chúc là gì :  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

đọc thêm :  thủ tục sang tên sổ hồng chung cư năm 2020 như thế nào?

Căn cứ pháp lý xác định vấn đề: Bộ luật dân sự năm 2015 

Các hình thức của di chúc :

Căn cứ Điều 627 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định hình thức di chúc như sau: Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không lập được thành văn bản thì có thể lập được bằng miệng.

Như vậy, di chúc không không chỉ có thể được lập thành văn bản, mà di chúc bằng miệng cũng có thể có hiệu lực ta nói có thể có nghĩa là không nghiễm nhiên nó có giá trị

Vậy di chúc bằng miệng như thế nào mới được coi là có hiệu lực?

Căn cứ vào Điều 629 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về lập di chúc bằng miệng:

“1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

Như vậy, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên và điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký và điểm chỉ của người làm chứng.

Nhưng không ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc điều 632 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau: 

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.”

Như vậy, di chúc miệng cũng là một hình thức di chúc hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện. Do đó, hiệu lực của di chúc miệng cũng theo quy định chung về hiệu lực của di chúc quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trên đây là bài viết mang tính tham khảo cho trường hợp di chúc miệng có hợp pháp hay không. Tùy vào trường hợp cụ thể sẽ khác nhau quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và kịp thời. 

đọc thêm: Đăng ký nhãn hiệu/logo công ty/thương hiệu độc quyền mất bao lâu? 

 đọc thêm : Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học như thế nào?

trân trọng!

 

© Copyright 2020 Dongphuonglaw