• Hotline: 0902 3579 22
 • Email: dongphuonglaw2020@gmail.com

Dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Khoáng sản là tài nguyên quốc gia. Khai thác khoáng sản phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chúng và riêng khác nhau. Tại Việt Nam, vấn đề xin cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản rất được chú trọng và siết chặt. Kéo theo hàng loạt các doanh nghiệp muốn xin giấy phép cũng rất khó khăn. Hiểu được vấn đề đó, hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ khác nhau. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HOTLINE:  0902.357.922 để được Luật sư của Công ty TNHH Quốc Tế Luật Đông Phương tư vấn.

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi đang có nhu cầu muốn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Vậy Luật sư cho hỏi cần những điều kiện gì để có đươc giấy phép theo đúng quy định của nhà nước?

 

Dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản
Dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản

Cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn! Đối với câu hỏi của bạn với nội dung Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Công ty TNHH Quốc tế Luật Đông Phương giải đáp như sau:

I. Điều kiện xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định:

Theo quy định tại Điều 31, Luật Khoáng sản và Điều 26, Điều 27, Nghị định 76/2000/NĐ-CP, quy định về Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

1- Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

2 – Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về Khoáng sản, phù hợp với quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 5 và các điều 13 và 14 của Luật Khoáng sản.

Thời hạn của giấy phép được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận; được gia hạn theo các điều kiện sau đây:

-Tại thời điểm xin gia hạn, tổ chức, cá nhân được phép khai thác đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

-Giấy phép khai thác còn hiệu lực không ít hơn ba tháng.

Kèm theo đơn gia hạn phải có báo cáo tổng hợp kết quả khai thác đến thời điểm xin gia hạn; kèm theo bản đồ hiện trạng mỏ; diện tích và trữ lượng khoáng sản chưa khai thác của mỏ, chương trình, kế hoạch tiếp tục khai thác;

-Trường hợp giấy phép cấp trước ngày Luật Khoáng sản có hiệu lực; thì phải nộp bổ sung thiết kế mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt;

Giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn nhiều lần trên cơ sở kế hoạch khai thác tiếp tục; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận; nhưng tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân, nước ngoài; hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản; thì giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cùng với giấy phép đầu tư; hoặc sau khi giấy phép đầu tư đã được cấp theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ KHOÁNG SẢN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUẬT ĐÔNG PHƯƠNG

HOTLINE: 0902.357.922

II. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản?

1. Nguyên tắc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Giấy phép chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác hợp pháp; và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản; khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

+ Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn; để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.

2. Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

+) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò; phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch; có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành; thiết bị, công nghệ; phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản.

+) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác.

–  Hộ kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản năm 2010 được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUẬT ĐÔNG PHƯƠNG 0902 3579 22
DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUẬT ĐÔNG PHƯƠNG 0902 3579 22

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUẬT ĐÔNG PHƯƠNG

0902 3579 22

3. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

–  Văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản; được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

+) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác; dự án đầu tư khai thác; quyết định phê duyệt.

+) Bản sao: GCN đăng ký kinh doanh hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp; QĐ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; văn bản xác nhận trúng đấu giá; báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường; kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; QĐ chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước); Giấy đăng ký đầu tư hoặc GCN đăng ký đầu tư; (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

–  Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ: kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUẬT ĐÔNG PHƯƠNG

0902 3579 22

4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

-) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

-) Trong thời gian 05 ngày, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 51 Nghị định này; thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ tài liệu theo quy định; hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm;  thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

 Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản

a) Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày có phiếu tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa.

b) Trong thời gian 06 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc quy định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật khoáng sản.

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận; cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn trên mà trả lời thì coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý. Thời gian lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan không tính vào thời gian thẩm định.

-) Trong thời gian 40 ngày, cơ quan tiếp nhận phải thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

-) Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép;

-) Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

Trong thời gian không quá 07 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Thời gian nêu trên không kể thời gian tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Công ty chúng tôi hiện kinh doanh vật liệu xây dựng; và muốn xin khai thác một mỏ cát. Vậy chúng tôi muốn hỏi: “Cát có phải là khoáng sản, nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật khoáng sản; Luật khai thác khoáng sản hay không? Để thầu và khai thác hợp pháp cát thì chúng tôi có cần mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty không? Hay sẽ phải thành lập một công ty mới? Thủ tục cũng như điều kiện để thực hiện những việc này như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí; tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

Khoản 1 Điều 64 Luật khoáng sản 2010 quy định về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bao gồm: 

“a) Cát các loại có hàm lượng SiOnhỏ hơn 85%, không có hoặc có các khoáng vật cansiterit, volframit, monazit, ziricon, ilmenit, vàng…”

Như vậy, cát cũng được coi là khoáng sản trong trường hợp này. Nếu bạn muốn khai thác mỏ cát này, doanh nghiệp bạn phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản. Khai thác khoáng sản trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thuộc mã ngành (0810). (Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét). Do vậy, công ty bạn phải đăng ký thai đổi ngành nghề kinh doanh; thì bên bạn mới được khai thác khoáng sát là cát trong trường hợp này.

Sau khi thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần xin giấy phép khai thác khoáng sản. Để được cấp giấy phép khoáng sản, bạn phải đảm bảo điều kiện sau:

“1. Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

 1. a) Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
 2. b) Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.
 3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:
 4. a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật khoáng sản 2010. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản.
 5. b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theoquy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 6. c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
 7. HKD quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản 2010 được khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.”

Theo Khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản 2010,hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

– Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản.

– QĐ phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo QĐ phê duyệt và bản sao GCN đầu tư.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Bản sao GCN đăng ký kinh doanh.

– Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.

– Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật khoáng sản 2010

Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

 1. Bộ TN&MT cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
 2. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ TN&MT khoanh định và công bố, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép khai thác khoảng sản 0902.357.922.

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn; thu hồi; chấp nhận trả lại loại giấy phép đó; chấp nhận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò; khai thác khoáng sản; chấp nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyền khai thác khoáng sản.

Chúng tôi chuyên các dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép khai khoáng trên toàn quốc.

Tại: Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng… Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình…

HÃY GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN: 

0902.357.922

Chúng tôi chuyên tất dịch vụ xin giấy phép khai thác mỏ khoáng sản tất cả các tỉnh:

Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La). Lào Cai, Yên Bái Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.)Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.)

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Luật Đông Phương – 0902 3579 22

Chúng tôi chuyên các dịch vụ xin giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản

Tại : Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng… Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình…

HÃY GỌI NGAY CHO Luật Đông Phương

0902 3579 22

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi liên quan đến câu hỏi Điều kiện xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản”Mọi vấn đề còn vướng mắc liên quan đến tư vấn xin giấy phép khai thác khoáng sản và các lĩnh vực khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số 0902 3579 22 để được hỗ trợ

Các dịch vụ của Luật Đông Phương như sau: 
 • Dịch vụ tư vấn xin giấy phép khai thác khoáng sản tại Hà Nội
 • Dịch vụ tư vấn xin giấy phép khai thác khoáng sản tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh,…….

© Copyright 2020 Dongphuonglaw