• Hotline: 0902 3579 22
 • Email: dongphuonglaw2020@gmail.com

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời kì hội nhập, Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài.. Tuy nhiên, để được đầu tư kinh doanh vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải làm những thủ tục gì? Nhằm mục đích hỗ trợ thủ tục pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam,  Luật Đông Phương xin phép được tư vấn như sau:

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
Luật Đông Phương – 0902 3579 22

Bạn có thắc mắc?

1. Hình thức đầu tư

Theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh có các phương án sau:

Phương án 1

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (áp dụng cho Doanh Nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc DN có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên, Thủ tục đăng ký đầu tư đối với Doanh nghiệp Liên Doanh theo tỷ lệ vốn nước ngoài dưới 49%) và sau đó thực hiện thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phương án 2:

 Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong Công ty Việt Nam, sau đó tham gia quản lý công ty theo sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp mua một phần vốn góp sẽ trở thành mô hình công ty liên doanh trong nước và nước ngoài, trường hợp mua 100% vốn/cổ phần sẽ chuyển đổi thành mô hình công ty 100% vốn nước ngoài, tuy nhiên trường hợp này nhà đầu tư không nên lựa chọn vì có nhiều vấn đề hạn chế, nhà đầu tư chỉ nên mua một phần vốn góp và trở thành liên doanh.

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Để được thành lập công ty mới hoặc góp vốn đầu tư tại Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Về tư cách pháp lý: Là cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài (được thành lập hợp pháp theo quy định của nước sở tại) mà quốc gia đó có tham gia Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO hoặc các quốc gia có hiệp định với Việt Nam.
 • Về Lĩnh vực đầu tư: Phù hợp với lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam cho phép.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
Luật Đông Phương – 0902 3579 22

3. Trình tự, thủ tục doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: 

Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung:

Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp, Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Công ty TNHH
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân;  Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Công ty Cổ phần
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân;  Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân;  Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Sở Kế hạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian:

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
Luật Đông Phương – 0902 3579 22

Nhà đầu tư vào Việt Nam cần hiểu rõ và nắm bắt được các quy định của luật pháp. Để có thể thực hiện dự án của mình thuận lợi, hiệu quả, tránh những rỏ ro không đáng có. Thấu hiểu được điều đó, Luật Đông Phương chúng tôi với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng để tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Khách.

Thông qua bài viết này Luật Đông Phương thân gửi đến các anh/chị là phiên dịch, trợ lý, bạn bè của các nhà đầu tư/đối tác nước ngoài tại Việt Nam lời mời hợp tác và cùng phát triển, chính sách hợp tác cụ thể anh/chị có thể liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí 24/7.

Trân trọng!

Đọc thêm : thành lập trung tâm ngoại ngữ cho người nước ngoài tại việt nam 

Đọc thêm : giấy phép đầu tư cho người nước ngoài

Đọc thêm : thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài 

Đọc thêm : dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài 

© Copyright 2020 Dongphuonglaw