• Hotline: 0902 3579 22
 • Email: dongphuonglaw2020@gmail.com

Dịch vụ thành lập văn phòng nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

 1. Căn cứ pháp lý

 1. Điều kiện

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì Văn phòng đại diện cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành)

          b. Hồ sơ

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.
 • Tài liệu đặt trụ sở văn phòng dự kiến gồm 1 số hồ sơ pháp lý khác.

     2. Thời hạn

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm. Nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Luật Đông Phương là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ về pháp lý Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí ngay. 

Trân trọng

đọc thêm : thành lập trung tâm ngoại ngữ cho người nước ngoài tại việt nam 

đọc thêm : giấy phép đầu tư cho người nước ngoài

đọc thêm : thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài 

đọc thêm : dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài 

© Copyright 2020 Dongphuonglaw