Sổ đỏ đứng tên chồng có ảnh hưởng đến chia tài sản khi ly hôn không?

Ly hôn được coi là một trong những sự kiện pháp lý theo quy định của pháp luật nước ta làm chấm dứt quan hệ vợ chồng, cụ thể là quan hệ về tài sản và nhân thân. Đối với quan hệ về tài sản, khi ly hôn mà chồng hoặc vợ có yêu cầu … Đọc tiếp Sổ đỏ đứng tên chồng có ảnh hưởng đến chia tài sản khi ly hôn không?