• Hotline: 0902 3579 22
  • Email: dongphuonglaw2020@gmail.com

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bản quyền.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu có nhiều loại khác nhau như: nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng.

I. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 72, Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì nhãn hộ được bảo hộ cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

đăng ký nhãn hiệu

II. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm:

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu cần đảm bảo các điều kiện sau theo quy định tại Điều 105, Luật sở hữu trí tuệ 2005:

  1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
  2. a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  3. b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
  4. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
  5. Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

III. Thời gian:

Tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày cán bộ tiếp nhận đơn. Thời hạn thẩm định đơn là không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Trên đây là tư vấn của Tư Vấn Đông Phương Group về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí 24/7

trân trọng

© Copyright 2020 Dongphuonglaw